Voorzitster
Carine D'Hose

Secretaris
Melissa Van Den Borre

Penningmeester
Els Heremans

Technisch Verantwoordelijke
Carlo Bruyland

Productieverantwoordelijke
Coördinatie toneel
Filip Van Lierde

Erevoorzitter
Willy De Cubber